Gelleråsen klimatkompenserar sina köraktiviteter

Gelleråsen Arena tar nu ytterligare ett steg i sitt strategiska miljöarbete kring anläggningen. Från och med 2020 kommer all körning med den egna bilparken på 26 eventbilar samt hyrgokart och arbetsfordon att klimatkompenseras.

- Vi som anläggning skall självklart ta vårt ansvar i det globala miljöarbete som pågår. Att vi nu erbjuder en klimatneutral lösning för alla våra kunder som kommer till oss och utbildas, kör gokart eller har köraktivitet är helt rätt, säger Gelleråsens vd Richard Göransson

Företaget har valt att satsa sin utsläppskompensation i Bihlwara solenergi.

Sök på siten